Spółka portfelowa VRATIS Sp. z o.o. bierze udział w GPU Technology Conference organizowanej przez NVIDIA w Kalifornii

16 marca 2015 - News

Vratis Sp. z o.o. jest jednym z uczestników czterodniowej konferencji GPU Technology Confrence (GTC), która odbywa się w San Jose (California). Spółka jest finalistą na wczesnym etapie Challenge i na konferencji jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu Spółki – dr Łukasza Mirosława. Vratis na swoim stoisku wystawowym prezentuje najnowsze rozwiązania informatyczne, co jest ogromną szansą dla Spółki i stawarza możliwość na osiągnięcie dalszych, istotnych sukcesów w swojej dziedzinie.

Więcej informacji na temat:
Vratis: http://vratis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=217%3Agtc-2015&catid=38%3Anews&lang=en
GPU Technology Conference: http://www.gputechconf.com/
GPU/Exhibitors: http://www.gputechconf.com/sponsorexhibit/sponsors-exhibitors-and-media-partners

Źródło: VRATIS Sp. z o.o.