Spółka portfelowa MOTO24.TV Sp. z o.o. rozpoczęła wdrażanie Platformy B2B.

16 stycznia 2016 - News

W ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pt. „Integracja oraz synchronizacja Systemów Informatycznych Moto24.TV Sp. z o.o. z Partnerami przy pomocy Platformy B2B”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.2, Spółka rozpoczęła wdrażanie Platformy.

Na mocy podpisanych umów Użytkownicy uzyskali dostępy do indywidualnych kont i zaczęli korzystać z systemu. Tym samym Platforma B2B, stworzona w oparciu o potrzeby Klientów i oczekiwania rynku, stała się funkcjonalnym narzędziem, które znacznie wzmocni pozycję MOTO24.TV na tle konkurencji.

Źródło: MOTO24.TV Sp. z o.o.