Spółka portfelowa INDATA Software SA rozszerza działalność Grupy

16 listopada 2015 - News

Spółka InfoLAN zmienia się w INDATA Solutions, która jest częścią Grupy INDATA SA.

Indata Solutions jest integratorem rozwiązań informatycznych, który działając w oparciu o szerokie kompetencje oferuje bezpieczne i efektywne rozwiązania IT.

Źródło: INDATA Software SA

http://www.indata-solutions.pl/o-nas