Model bieznesowy

Model biznesowy Grafen Capital wspiera projekty o interesujących perspektywach rozwoju w przedsiębiorstwach charakteryzujących się wysokim potencjałem ludzkim i kapitałowym, realizujących ambitne przedsięwzięcia, szczególnie w fazie ich budowy.

Współpraca polega na objęciu udziałów w projekcie w jego początkowej fazie rozwoju.

Proces inwestycji kończy się pozyskaniem przez Spółkę inwestora lub też partnera branżowego, zainteresowanego uczestniczeniem w stabilnym już projekcie.