Kontakt

Grafen Capital Sp. z o.o.

ul. Nowa 4/4

50-082 Wrocław

tel. + 48 71 342 07 22

fax + 48 71 341 01 70

e-mail: biurozarzadu@grafencapital.com

NIP: 8971780803

Regon: 021812552

Kapitał zakładowy: 3.708.800 zł