Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/grafencapital/public_html/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 2131

Jak działamy

Masz ciekawy pomysł, jesteś przekonany o jego powodzeniu
– zgłoś go do nas!

Nasze blisko dziesięcioletnie doświadczenie w realizacji start-upów oraz wielu zaawansowanych projektów pozwoli na określenie szans rozwoju danego przedsięwzięcia. Wyciągniemy do Ciebie pomocną dłoń i dzięki merytorycznemu, i finansowemu wsparciu pomożemy we wdrożeniu pomysłu na rynek. Aby to zrobić, będziemy szukać uzasadnienia, dlaczego akurat Twój projekt ma się udać oraz czy ludzie stojący za pomysłem mają zdolności do jego zrealizowania.

Analiza projektu opiera się na kilku klarownych etapach:

  1. Projekt jest analizowany pod kątem rynkowym, technologicznym i prawnym.
  2. Projekt trafia do Bazy Inwestycyjnej Grafen Capital.
  3. Projekt, w którym dostrzeżono potencjał rynkowy kierowany jest do Inwestorów.
  4. Projekt uzyskuje wstępną ocenę Inwestorów, a Pomysłodawca otrzymuje potwierdzenie mailowe zawierające przedmiotową decyzję.
  5. Telefonicznie lub/ i mailowo następuje umówienie na osobiste spotkanie z doradcą Grafen Capital.
  6. Po pozytywnym wyniku spotkania następuje podpisanie kontraktu menadżerskiego oraz wdrożenie projektu na określony rynek.