Grafen Capital Sp. z o.o.

Grafen Capital Sp. z o.o. wspiera projekty o interesujących perspektywach rozwoju w przedsiębiorstwach charakteryzujących się wysokim potencjałem ludzkim i kapitałowym, realizujących ambitne przedsięwzięcia, szczególnie w fazie ich budowy.

Właściciele i Zarząd Firmy od ponad dziesięciu lat z powodzeniem inwestują m.in. w spółki z branży nowych technologii mających swoje zastosowanie szczególnie w mediach, Internecie i e-commerce. Część inwestycji jest już zakończona, kilka kolejnych znajduje się na różnych etapach zaawansowania. Uczestniczymy również w projektach dotyczących m.in. spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, czy pozyskujących kapitał dłużny.

Grafen Capital wspomaga firmy na wczesnym etapie rozwoju (seed, start-up, early growth) i zarządza zdywersyfikowanym portfelem inwestycji kapitałowych. Dodatkowo wspieramy operacyjne nowo utworzone przedsiębiorstwa w zakresie usług księgowych, prawnych, finansowych, a także nawiązania niezbędnych kontaktów biznesowych. W ostatnim etapie inwestycji poszukujemy partnerów strategicznych oraz zewnętrznego finansowania przedsięwzięcia. Proces kończy się pozyskaniem przez Spółkę inwestora lub też partnera biznesowego zainteresowanego uczestniczeniem w stabilnym już projekcie.

W chwili obecnej przedmiotem działalności Spółki są sektory dotyczące technologii telekomunikacyjnych, nowoczesnej medycyny, rozwiązań biotechnologicznych, energetyki odnawialnej oraz projektów związanych z ochroną środowiska.

Grafen Capital skupia się na świadczeniu usług doradczych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego. Wspiera podmioty zarówno w zakresie pozyskania kapitału udziałowego, jak i pozyskania dotacji unijnych.

grafika